Reklama
 
Blog | Vlastimil Marek

e-Baraka

Když jsem začal v polovině 90. let připravovat časopis MANA, a (poté, co mi tehdejší vydavatel ten název „ukradl“, časopis) BARAKA, od počátku jsem se snažil, aby výtvarná a grafická „forma“ souzněla s obsahem (sedával jsem tehdy celé dny vedle grafika a zkoušel, co umí a co jde). Už tehdy jsem měl na mysli také něco, čemu se říká hypertext. Tedy text o několika rovinách (úrovních), který by inspiroval čtenáře k daleko hlubším než obvyklým úvahám. Pak přišel internet a možnost na jedno kliknutí si otevřít další a další články.

 

Jak se můžete sami přesvědčit (www.baraka.cz) například na čísle 11 a 12, pokud nebudete spěchat, ale také jak o tom nadšeně hovořilo těch několik výjimečných čtenářů, kteří Baraku čtou po několika letech znovu a znovu, a vychutnávají i hledání skrytých narážek a propojení, i v „časopise“ lze psát, tak jako ve „velké“ románové literatuře, hned v několika rovinách najednou. Reakce těchto pozorných čtenářů mne i po letech velmi těší.

 

S tím tehdy souvisely i titulní stránky: na každé byl nějaký objekt, který se přímo či nepřímo vázal k tématu toho kterého čísla. Příznačné bylo a je, že nikdo nikdy za obálky nekomentoval (protože jak ono poselství, tak občas i rébus. běžným čtenářům nedocvakly). Tedy, žádný Čech. Po letech jeden regionální západoněmecký časopis přetiskl jako ilustraci článku o moderní a přemýšlivé grafice na svém titulu mého levitujícího a meditujícího myšáka Mickeyho.

Reklama

 

Mimochodem, podobně jsem se snažil doprovázet (nejraději vlastními) fotografiemi a dalšími rovinami textu i své knihy. Tajné dějiny hudby i Nová doba porodní přímo oplývají ilustrativními obrázky a další roviny námětu osvětlujícími či odkrývajícími popisky, a Hudba jinak je, aby byla co nejnázornější, spíše kniha fotografická, než textová.. V knize Návod na použití člověka pak těch rovin přibylo. Právě tak měly fungovat fotografie v knize fejetonů Když už i dalajlama, ale nekvalitní tisk nepozorného tiskaře původní zámět zcela zničil. V další knize, Každá maminka je Mozart, už to bylo lepší. Jsem zvědav, kdy mi začnou lidé psát, že jim „docvaklo“ poselství fotografie na titulu knihy Hlásím se o Nobelovu cenu. A až vydám knihu na téma praktické duchovnosti Trhlina v realitě, čtenáři jistě zalitují, že v posledním fejetonu (Duchovní probuzení ve čtyřech minutách) není potterovská „hýbající se“ fotografie (celé je to oslava jednoho videa, které si ovšem čtenář bude zatím muset vyhledat a shlédnout mimo knihu samotnou).

 

Celou tu dobu (Baraka vycházela od roku 1996 do roku 2002) jsem ale snil o tom, že snad někdy v budoucnu vydám e-Baraku. Měla by mít podobu e-knihy: budoucí čtenář si vezme tuhle elektronickou „knihu“ s názvem Baraka, otevře ji, tím zapne „počítač“ a na monitoru (stránce knihy) se mu zjeví obsah – obálky všech třinácti čísel, a na další kliknutí i obsahy toho zvoleného.

 

Jakmile hypotetický budoucí čtenář zvolí a začne číst nějaký článek, bude si moci, pokud bude chtít, internetově vyhledat další souvislosti, týkající se konkrétního námětu či citovaného myslitele či vědce. Po přečtení několika článků se zase, bude-li číst pozorně, bude vracet k předchozím přečteným článkům, protože najde další údaje, rozšiřující původní myšlenky, a vyžadující zpětné ověření. Program v knize všechny tyto čtenářovy kroky bude registrovat, a po určitém počtu těchto dalších propojení se text na titulní straně rozmlží a jakoby z hlubin se vynoří upozornění: Byl jsi pozorný a pečlivý čtenář, a tak ses pročetl na další úroveň (pro pokročilé).

 

Na téhle druhé úrovni (na druhém „levelu“) budou články sofistikovanější, náročnější, a tak se spustí další skrytý program, který bude neustále měřit galvanický odpor kůže a srdeční tep čtenáře. Pokud bude nepozorný (mozkové vlny beta), text se rozmlží a objeví se doporučení: „Jsi příliš nesoustředěný, text nevnímáš dostatečně pozorně, jdi se raději projít na čerstvý vzduch nebo si pusť relaxační hudbu… (uživatel si bude moci na počátku vyplnit dotazník například oblíbenými aktivitami či hudebními skupinami).

 

Pokud ale bude čtenář pozorný, a postupně se naučí číst a hledat (internetové) souvislosti v optimálním alfa stavu mozkových vln (uvolněná mysl šetří energii a smysly mohou pracovat s větším počtem dat), po jisté době a jistém počtu určitých článků se text rozmlží, a objeví se třetí, duchovní vrstva textů nejen Baraky, ale i pozdějších fejetonů (včetně zenových kóanů a kontrolních otázek atd.).

 

Pokud pak člověk opět vytrvá a bude pokračovat ve čtení a „meditaci“ s e-Barakou v rukou, spustí se i programy, podobné těm, které se používají v psychowalkmanech: čtenář pak bude moci, po jistém počtu přečtených článků a vyřešených kóanů, dosáhnout osvícení.